Evenement Eynderhoof

 

Programma 17 augustus 2019

 

 

08.00-

20.00

 

Jaarlijkse herdenking op de Amerikaanse begraafplaats Henri – Chapelle (BE) nabij Aubel in de Voerstreek even ten zuiden van Noorbeek in samenwerking met de Heemkundevereniging Nederweert en overige belangstellenden, waar wij speciaal de gesneuvelden herdenken die in de gemeente Nederweert zijn omgekomen.

 

Per bus wordt de begraafplaats bezocht, waar een herdenkings-ceremonie plaats vindt in aanwezigheid van een Amerikaanse vlaggenwacht. De terugreis wordt afgerond met een cultureel programma. Op de terugweg zal de Commanderij-Pastorie in Beek (een locatie  van het Limburgs Landschap) worden bezocht,

Vanwege het 75-jarig bevrijdingsfeest zal de herdenking dit jaar een internationaal karakter dragen met vertegenwoordigingen uit meerdere landen. De Banierwacht van de Wapenbroeders zal voor het ceremonieel decorum zorgen. Vooraf zullen publicaties geplaatst worden via de media waarna men zich kan aanmelden voor deze speciale reis.

 

 

Programma 20 september 2019 - voor iedereen gratis toegankelijk

 

 

19.00-

22.00

 

Feestelijke opening foto- en filmtentoonstelling in M.F.A. Haaze-Hoof, met medewerking van de drumband St Odilia Ospeldijk. Welkom door de voorzitter dhr. Arie van der Lee. Toespraak door de nieuwe burgemeester van Nederweert, Birgit op de Laak. Aanwezig zijn genodigden van de Amerikaanse ambassade en het volledig Bondsbestuur van de Wapenbroeders. Ceremoniemeester is Sjef Geuns

 

Film waarin kinderen van de basisschool oorlogsverhalen voorlezen bij monumenten in Nederweert.

 

Première documentaire ‘Some Will Never Return’ over 75 jaar bevrijding

 

Fototentoonstelling 75 jaar bevrijding. 

 

De foto- en filmtentoonstelling komen tot stand met steun vanuit het gemeentelijk Comité 75 jaar bevrijding en de provincie Limburg en zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

 

 

Programma 21 september 2019 - voor iedereen gratis toegankelijk

 

 

12.30

 

Ontvangst genodigden door leden van de Scouting Nederweert.

Zij zorgen voor de begeleiding naar de parkeerplaats. Scouting verwijst de genodigden naar het bestuur. Het volledig Bondsbestuur van de Wapenbroeders is aanwezig bij de ceremonie.

 

13.00

13.05

Overkomst (fly-by) van historische vliegtuigen

Welkom door voorzitter Arie van der Lee

13.15

Opstellen Banierwachten

 

13.45

 

Toespraak door  Luitenant- Generaal H. van Griensven, Inspecteur-Generaal van de krijgsmacht en van de veteranen,  in aanwezigheid van Luitenant-kolonel R.L. Badoux BC 

 

 

14.10

 

Viering door Pastoor Vankan met openingsgebed. Gedicht en verhalen door basisschoolkinderen.

1.    Intredemuziek doedelzakspelers- wapenbroeders banierwacht:

2.    Welkomstwoord door pastoor M. Vankan

3.    Young Forever lied

4.    Inleiding door pastoor M. Vankan centraal vijf foto’s monumenten   ieder met een verhaal: Getuigenis1: Nederweert

5.    Young Forever lied:

·         Getuigenis 2: Ospel

·         Getuigenis 3: Ospel-Dijk

6.    Young Forever (lied)

·         Getuigenis 4: Nederweert Eind

·         Getuigenis 5: Leveroy

7.    Young Forever lied:

8.    Gedicht door Wendy van Nieuwenhoven

9.    Voorbeden met aansteken van kaarsen bij de foto’s van de

             monumenten die genoemd werden in het getuigenis door de

             kinderen

10.een minuut stilte met afsluiting gebed

11.Doedelzakspelers Amazing Grace (door Pastoor Vankan)

12.Kort woord - Bezinning m.b.t. 40 jaar wapenbroeders

             Kaars aansteken bij afbeelding-logo wapenbroeders door een

             Wapenbroeder

13.Afsluiting wapenbroeders banierwacht aftreden o.l.v.

             doedelzakspelers.

15.10

Pauze

15.45

Optreden Harmonie Pro Musica

16.00

Toespraak Generaal b.d. Ton van Loon over: “Vrede in het kader van de internationale betrekkingen op het gebied van Defensie.”

16.30

Optreden Harmonie Pro Musica

16.50 

 

 

18.00

Toespraak door Luitenant-kolonel Edwin Saiboo, voorzitter Bond van Wapenbroeders

 

Afsluiting met hapjes en borrel

 


 

 

 

 

 

 

Zaterdag 9 november 2019

 

15.00

 

Herdenking Britse begraafplaats Nederweert

 

 

Dit evenement mag u niet missen.  Ben jij er ook bij? 

 

©Wapenbroeders afdeling Ospel 2019