Voor dit grootscheepse evenement 75 jaar bevrijding Nederweert en 40 jaar Wapenbroeders Ospel is er een commissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit:

 

Bèr Smolenaers (voorzitter)

Mia Gubbels (secretaris)

Piet van Gog (penningmeester)

Arie van der Lee 

Maria van Nieuwenhoven

Pastoor Vankan (Aalmoezenier)

Niek Hendrix

 

©Wapenbroeders afdeling Ospel 2019